Gorakshep - Himalayas (2017)

Mount Everest - Himalayas (2017)

Colosseum - Rome, Italy (2018)

Louvre - Paris, France (2017)

Early Morning - Himalayas (2017)

Lighting - Self Portrait (2018)

Morning - Himalayas (2017)

Kathmandu - Nepal (2017)

Hanging Out - Himalayas (2017)